Ana içeriğe atla

EHM9000 - Bitirme Çalışması Sunum Programı (Güncel v2- Sunum Saati Değişikliği)

Sevgili Öğrenciler,  

2024 BAHAR Dönemi Bitirme Çalışması Dersinin Poster ve Sözlü sunumları bölümün internet sayfasında ilan edilen takvime göre 06 Haziran 2024 Perşembe günü gerçekleştirilecektir. 

1-) POSTER SUNUMLARI

Poster sunumları fakültedeki tüm bölümler ile koordineli ve eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek olup 06 Haziran 2024 Perşembe günü saat 10:00 ‑ 12:45 aralığında fakülte binasının girişinde bulunan ortak kullanım alanında sergilenecektir. Bölümüze ayrılan pano sayısının kısıtlı olmasından dolayı poster panoları ekte verilen EHM9000 POSTER SUNUM PROGRAMI’nda belirtilen saat ve sıra numaralarına göre ilk grup saat 10:00 ‑ 11:15 aralığında ikinci grup saat 11:30 ‑ 12:45 aralığında posterlerini panolara asarak sergileyeceklerdir. Sergileme süresi boyunca tüm takım üyeleri posterlerinin başında hazır bulunacak, jüri üyelerine ve diğer ziyaretçilere proje çıktılarını posterleri üzerinden tanıtacaklardır. Poster şablonu bölüm internet sayfasında 16 Mayıs 2024 ilan edilmiş ve ayrıca ekte erişiminize sunulmuştur. Tüm proje takımları posterlerini bu şablona riayet ederek hazırlamalı ve bastırmalıdır.

Posterin ilk kısmında YTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü ifadesi, çalışmanın başlığı, takım üyelerinin isimleri, danışman öğretim üyesinin ismi kısımları mutlaka doldurulmalıdır.

 2-) SÖZLÜ SUNUMLAR

Bitirme Çalışması sözlü sunumları 06 Haziran 2024 Perşembe günü 13:00 – 16:00 zaman aralığında ekte verilen EHM9000 SÖZLÜ SUNUM PROGRAMI’nda belirtilen saat ve salonlarda gerçekleştirilecektir. Sözlü sunumlara tüm takım üyelerinin katılması ve sözlü sunum yapması gerekmektedir. Her bir takım için 15 dakika sözlü sunum, 5 dakika soru-cevap ve değerlendirme süresi planlanmıştır. Sunumlarınızı hazırlarken bu süreleri dikkate alınız. Sözlü sunumlar programda belirtilen saatte başlayacak olup herhangi bir aksama olmaması için başlama saatinden 15 dakika önce sunum yapılacak salonun önünde hazır bulununuz. 

ÖNEMLİ NOTLAR

1-) İsrafı önlemek ve tasarrufu artırmak amacıyla Bitirme Çalışması final raporları basılı olarak toplanmayacaktır. Bitirme Çalışması komisyonu ve/veya jüri üyelerinize vermek amacıyla herhangi bir basılı rapor getirmeyiniz.

2-) Sunum esnasında jüri üyelerinizin tarafınıza raporunuzla ilgili herhangi bir düzeltme veya öneri bildirmesi durumunda ilgili öneri ve/veya düzeltmeleri dikkate alarak raporunuzun son şeklini hazırlayınız. Raporunuzun nihai hâlini sunumları takip eden 3 gün içerisinde jüri üyelerinize ve Bitirme Çalışması Komisyonuna (ehmprojekomisyonu@yildiz.edu.tr ) e-posta ile ulaştırınız. Raporunda düzeltme talep edilmemiş takımların tekrar göndermesi gerekmemektedir.

Başarı ve esenlik dileklerimizle,

EHM Bitirme Çalışması Komisyonu