Ana içeriğe atla

Sınav Kuralları

 1. Öğrencilerin, sınav başlamadan en az 10 dakika önce, sınav salonunda hazır bulunmaları ve sıralarını sınav için düzenlemeleri gerekmektedir.
 2. Sıranın üstünde ve altında sınav malzemesi dışında kitap, defter, telefon, çanta, kıyafet gibi herhangi bir eşya bulunmamalıdır. Bu eşyalar kürsüye, askılara veya öğrencinin sınav sırasında erişemeyeceği uzaklıkta başka bir uygun yere konulmalıdır.
 3. Sıra, duvar vb. zeminler üzerindeki sınavla ilgili yazılardan ve sıra etrafındaki belgelerden sırada oturan öğrenci sorumludur. Öğrenci sınava başlamadan önce sırasını kontrol etmeli, sınav kurallarına uygun olmayan bir durum varsa sınav başlamadan önce ortadan kaldırmalı veya gözetmeni bilgilendirmelidir.
 4. Sınav salonuna –aksi belirtilmediği sürece– cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz vb. haberleşme araçları, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihaz vb. ile girmek yasaktır. Bu araçlarla sınava giren adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
 5.  Eğer izin verilmişse, kullanılacak hesap makinesi ve formül kağıtları üzerinde izin verilenin dışında yazılmış notların olmadığından emin olunmalıdır.
 6. Öğrenci, resimli öğrenci kimlik kartını sınav süresince masa üzerinde, gözetmenin kolayca görebileceği şekilde bulundurmak zorundadır. Kimlik ibraz etmeyen öğrenci sınava alınmaz.
 7. Öğrenci sınav kâğıdına, adını soyadını, numarasını ve grubunu sınavın başlangıcında yazmak ve sınav kâğıdını mavi mürekkepli kalem ile imzalamak zorundadır.
 8. Öğrenci sınav yoklama tutanağını imzalamak zorundadır. Bu tutanakta imzası bulunanlar sınav kâğıdını ve kendisine verilen tüm ek cevap kağıtlarını teslim etmekle yükümlüdür. İmza atılırken mavi mürekkepli kalem kullanılmalıdır.
 9. Öğrenciler sınavın ilk 20 dakikası içinde sınav salonuna girebilirler. Bu sürenin bitiminde sonra salona öğrenci alınmaz.
 10. Öğrencilerin sınavın ilk 30 dakikası içinde ve sınav yoklama tutanağını imzalamadan sınıftan ayrılması yasaktır.
 11. Sınav esnasında sınıftan çıkıp tekrar sınıfa girmek yasaktır.
 12. Sınav süresince, gözetmenlere, sorularda olabilecek baskı veya yazım hataları dışında soru sorulamaz. Soru içeriği hakkında açıklamalar ilgili dersin yürütücüsü veya yetkilendirdiği bir öğretim üyesi/görevlisi tarafından yapılabilir.
 13. Gözetmenler, gerek sınav başlamadan önce gerekse sınav süresince, bir sebep göstermeksizin öğrencilerin yerlerini değiştirebilir.
 14. Öğrenciler, sınav görevlisinin tüm talimat ve uyarılarına uymak ile yükümlüdürler. Verilen talimatlara uymayan öğrencilerin bu durumu, disiplin soruşturmasına da dayanak olacak şekilde tutanakla tespit altına alınır.
 15. Her öğrenci salonu terk edene kadar kendi kâğıdından sorumludur. Sınav süresince ve sınav kâğıdının teslimi sırasında her öğrenci kendi sınav kâğıdının güvenliğini sağlamalı, diğer öğrenciler tarafından görülmeyecek şekilde tutmalıdır.
 16. Sınavını tamamlayarak sınav evrakını gözetmene teslim eden öğrencinin, sırasına dönmeden sınav salonundan çıkması gerekir. Sınav soruları veya verilmiş yanıtlar herhangi bir şekilde kopyalanarak (yazarak, fotoğraf çekilerek, vb.) sınav salonundan çıkartılamaz. Bu amaca yönelik yapılan işlemler, kopya girişimi olarak değerlendirilir.
 17. Sınavın son beş dakikasında salonu terk etmek yasaktır. Bu sürenin sonunda, öğrenciler soruları cevaplamayı bırakmalıdır ve ayağa kalkmamalıdırlar. Sınav bitiminde gözetmenler sıraları dolaşarak sınav kağıtlarını toplar.
 18. Kopya olarak değerlendirilecek her türlü davranışta bulunan öğrencinin bu durumu, disiplin soruşturmasına da dayanak olacak şekilde sınav anında tutanakla kayıt altına alınır. Öğrenci kağıdını gözetmene teslim eder ve sınavı iptal edilir.

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
 

MADDE 5 –  Kınama cezasını gerektiren eylemler şunlardır

d) Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek

 

MADDE 7 – Yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren eylemler şunlardır

e) Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek

 

MADDE 8 –  Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren eylemler şunlardır

d) Sınavlarda tehditle kopya çekmek, kopya çeken öğrencilerin sınav salonundan çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek