Skip to main content

Sınav Kuralları

Sınav Kuralları
 
 1. Görevli gözetmenler sınavın yürütülmesinde tam yetkilidir. Öğrenci gözetmenin uyarılarına uymak zorundadır.
 2. Cep telefonu ya da her hangi bir elektronik alet (elektronik cihaz kullanımını gerektiren sınavlar hariç) hiçbir nedenle kullanılmayacak ve üzerinde ya da yakınında bulundurulamayacaktır. Öğrenci telefonunu ya da yanında getirdiği elektronik cihazını (çantasına yerleştirebilir) kürsüye bırakmak zorundadır. Cep telefonu üzerinde olan öğrenci kopya çekmiş olarak değerlendirilir.
 3. Masaların üstünde herhangi bir yazı olmamalıdır. Masa üzerindeki tüm yazılardan öğrenciler sorumludur. Dolayısıyla sınavdan önce masalar öğrenciler tarafından temizlenmelidir.
 4. Tüm notların öğretim üyesi masasına (kürsü) bırakılması gerekmektedir.
 5. Hesap makinesi üzerinde herhangi bir yazı olmamalıdır. Tüm hesap makineleri kapaksız olmalıdır.
 6. Dersin hocası dışında hiç kimseye özellikle araştırma görevlisine sınavın içeriği ile ilgili soru sorulmamalıdır.
 7. Sınavlardan tuvalet vs. gibi herhangi bir sebepten dolayı derslik dışına çıkmak yasaktır.
 8. Sınavlara ilk 15 dakikadan sonra girilmeyecektir. 30 dakika dolmadan sınavdan çıkmak yasaktır.
 9. Görevli gözetmenler uygun gördüklerinde öğrencilerin yerlerini değiştirebilirler.
 10. Öğrencilerin, sınav başlamadan en az on dakika önce, önceden belirlenmiş sınav salonunda hazır bulunmaları gerekir. Oturma düzeninin sağlanmasında gözetmenler yetkili ve sorumludurlar.
 11. Sınav salonunda görevli bulunan öğretim elemanları kopya çeken öğrencileri tutanak düzenleyerek sınav salonundan çıkarırlar. Bu kişiler hakkında ayrıca idari işlem yapılır.

***Tüm öğrencilerin yukarıda sıralanan kurallara uymaları gerekmektedir. Aksi takdirde aşağıda belirtilen yaptırımlarından sorumludurlar.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

Kınama cezasını gerektiren disiplin suçları

MADDE 5 – (1) Kınama cezasını gerektiren eylemler şunlardır;

d) Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek.

Yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçları

MADDE 7 – (1) Yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren eylemler şunlardır;

e) Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek,

Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçları

MADDE 8 – (1) Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren eylemler şunlardır;

d) Sınavlarda tehditle kopya çekmek, kopya çeken öğrencilerin sınav salonundan çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek.