Skip to main content

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi

EHM Bölümü Program Çıktılarının Türkiye Yüksek Yeterlilik Çerçevesi Bileşenleri İle İlişkisi