Ana içeriğe atla

Tarihçe

             Üniversitemiz 1911 yılında "Kondüktör Mektebi" adıyla ve Paris'teki "Ecol de Conductor"'ün müfredat programlarını esas alarak Bayındırlık Bakanlığı'na bağlı olarak öğretime başlamıştır. Okul 1925 yılında "Nafia Fen Mektebi" adını aldı. 1937 yılında yeniden teşkilatlandırılarak Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilerek "Teknik Okul" olarak öğretimini sürdürdü. Başlangıçta sadece İnşaat ve Makine Bölümleri olan okulda 1942-1943 öğretim yılından itibaren Elektrik ve Mimarlık bölümleri de açıldı. 1943 yılında 4 yıllık yüksek dereceli bir öğretim kurumu haline getirildi. 3 Haziran 1969'da Teknik Okul, "İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi" olarak yeniden teşkilatlandırıldı, öğretim ve araştırma kurumu niteliklerine sahip bir kimliğe kavuştu. 20 Temmuz 1982'de İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ile Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi birleştirilerek YILDIZ ÜNİVERSİTESİ olarak teşkilatlandırıldı. 11 Temmuz 1992'de Kocaeli Mühendislik Fakültesi ve Kocaeli Meslek Yüksek Okulu, Yıldız Üniversitesi bünyesinden ayrılarak üniversitenin adı YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ olarak değiştirildi.

            Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, 1982 yılından bu yana öğretimini sürdürmektedir. Başlangıçta Yıldız Yerleşkesinde bulunan bölümümüz 1984 yılında Ayazağa Yerleşkesi'ne taşınmıştır. 1998 yılında yeniden Yıldız Yerleşkesine taşınan Bölümümüz için Üniversitemizin yeni yerleşkesi olan Davutpaşa'da bir bina yapılmış olup, Ağustos 2011'de bu binaya taşınılmıştır. Sürekli gelişen fiziksel altyapısı, öğretim üye ve yardımcıları ile her yıl ÖSYM üzerinden 113 öğrenciye yüksek öğrenim olanağı tanımaktadır. Halen 713 lisans öğrencisi ile eğitim vermektedir. Eğitim programı Türkçe olup, 2010-2011 eğitim- öğretim yılından başlayarak YÖK tarafından konan esaslar uyarınca %30 İngilizce destekli olarak sürdürülmektedir. Dört yıllık lisans eğitimini tamamlayan mezunlara 2005 yılına kadar mezunlarına "Elektronik ve Haberleşme Mühendisi" diploması verilmiş, 2005-2006 öğretim yılından itibaren Üniversitelerarası Kurul'un önerisi ve YÖK kararı uyarınca "Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Lisans Öğretimini tamamlamıştır'' ibaresiyle diploma verilmeye başlanmıştır. 2003 yılında, üniversite çapında yapılan Eğitimde Kaliteyi Sürekli İyileştirme Projesi (EKSİP) çalışmaları çerçevesinde öğretim planı güncellenerek USIS 2003 öğretim planı uygulanmaya başlanmıştır. Daha sonrasında ise USIS 2010, USIS 2013 ve en son USIS 2018 olmak üzere eğitim planlarında gelişmeler söz konusu olmuştur. USIS 2010 eğitim programı ile 2011 yılında 5 yıllık MÜDEK akreditasyonu alınmış olup, akreditasyon süresi dolduğunda tekrar başvuru yapılamamıştır. Bölümümüzün amacı, ulusal ve uluslararası temellerde elektronik ve haberleşme sanayilerinin hızlı teknolojik gelişimine katkıda bulunabilecek “Elektronik ve Haberleşme Mühendis”leri yetiştirmektir. Bu amaçla öğretim programı, gelişen teknolojiye uygun biçimde sürekli yenilenmektedir. USIS 2013 ile Bologna sistemine uygunluk sağlanmış olup, USIS 2018 ile MÜDEK akreditasyonuna yönelik bir eğitim planına geçilmiştir. Bu plan ile, öğrencilere ilk önce bazı zorunlu temel derslerden oluşan ortak bir program sunulmakta, daha sonra birkaç sosyal seçmeli dersin yanı sıra birçok mesleki seçimlik dersler aldırılarak kendi kariyer planlarına uygun olarak uzmanlaşmaları sağlanmaktadır. Daha sonra öğrenciler, seçimlik derslerle kendi kariyer planlarına uygun olarak uzmanlaşmaya yönlendirilmektedir.