Ana içeriğe atla

EHM9000 - Bitirme Çalışması Dersi Ara Raporlarının Teslimi

Sevgili öğrencilerimiz,

  1. EHM9000 Bitirme Çalışması dersi kapsamında proje takımları, konularına ilişkin Bitirme Çalışması ara raporlarını 14 Nisan 2024 tarihine kadar danışmanlarına, jüri üyelerine ve Bitirme Çalışması Komisyonunun e-posta adresine (ehmprojekomisyonu@yildiz.edu.tr) PDF formatında e-posta ile ileteceklerdir. 

  1. Ek olarak, FR1488-Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Tasarım Projesi ve Bitirme Çalışması Ara Rapor Teslim Formu doldurulup mavi tükenmez kalem ile imzalanarak PDF formatında Bitirme Çalışması Komisyonunun e-posta adresine iletilmelidir. 

Gerekli tüm formlar ve rapor şablonları https://ehm.yildiz.edu.tr/formlar-ve-belgeler adresinden erişilen Tasarım Projesi ve Bitirme Çalışması Formları sekmesi altında bulunmaktadır.

  1. Ayrıca, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölüm Kurulunun Aralık-2023 toplantısında alınan karar doğrultusunda, karar tarihinden itibaren EHM-4200 Tasarım Projesi ve EHM-9000 Bitirme Çalışması derslerinin ara rapor ve final raporlarının TURNITIN platformuna yüklenerek bir orijinallik raporu oluşturulması ve bu orijinallik raporlarının esas raporununuz ile birlikte danışman ve jüri üyelerinize gönderilmesi zorunluluğu getirilmiştir. 

Bu bağlamda 2024 Bahar Dönemi Bitirme Çalışması dersinin ara raporlarını yüklemeniz ve orijinallik raporu üretmeniz amacıyla TURNITIN platformu (https://www.turnitin.com)  üzerinde bir sınıf tanımlanmış olup Sınıf Numarası: 43218229 ve Kayıt anahtarı: BAHAR2024BC şeklindedir. 

Her bir proje takımından sadece bir kişi yukarıda verilen numara ve anahtarı kullanarak bahsi geçen platforma kayıt olmalı, rapor taslaklarını yüklemeli ve orijinallik raporlarını ürettirmelidir. Ürettirilecek olan orijinallik raporları, yukarıda zikredilen diğer dokümanlarla birlikte, belirtilen tarihine kadar danışman, jüri üyeleri ve Bitirme Çalışması Komisyonuna iletmelidirler.

Önemli Hususlar:

  1. Kabul edilebilecek toplam azami benzerlik oranı %30, tek bir kaynak ile benzerlik oranı azami %5 olarak belirlenmiştir. 
  2. İlgili platform üzerinden üretilecek olan orijinallik raporlarında benzerlik oranının yukarıda belirtilen üst sınır değerlerinden daha fazla olması durumunda raporunuzu güncelleyip özgün katkınızı arttırmak suretiyle benzerlik oranını düşürmeniz ve platforma aynı hesap üzerinden tekrar yükleyerek yeni bir orijinallik raporu üretmeniz gerekmektedir. 
  3. Aynı raporun birden fazla kişi tarafından yüklenmesi sistem tarafından %100 benzerlik oranı tespit edilmesine sebep olmaktadır. Bu nedenle bir rapor yalnızca bir kişi tarafından yüklenmeli ve güncelleme yapıldıktan sonra tekrar yüklenecekse yine aynı kişi tarafından gerçekleştirilmelidir.
  4. Orijinallik raporu göndermek zorunludur, gönderilmemesi halinde raporlarınız değerlendirmeye alınmayacaktır.

ÖNEMLİ NOT:

Danışmanınız, jüri üyeleriniz ve Bitirme Çalışması Komisyonuna göndereceğiniz tüm belgelerin başlıklarını ve göndereceğiniz e-posta başlığınızı Konu ve Takım numaranıza göre isimlendirmenizi önemle rica ederiz. Ekte güncel konu ve takım numaralarını içeren liste bilgilerinize sunulmuştur. Bu listeyi ve aşağıdaki örnek başlıkları dikkate alarak başlıklarınızı  düzenlemeniz gerek danışman ve jüri üyelerinizin gerekse Bitirme Çalışması Komisyonun işlerini kolaylaştırmaktadır. Bu konuya azami özen göstermenizi rica ederiz

Belge Başlık Örnekleri: (Konu: 5, Takım: 4 için) 

K5T4-Bitirme Çalışması Ara Raporu.pdf

K5T4-Bitirme Çalışması Ara Raporu Teslim Formu.pdf

K5T4-Bitirme Çalışması Ara Rapor Orijinallik Belgesi.pdf

E-posta Başlık Örneği:

K5T4 Bitirme Çalışması Ara Raporu 

Başarı ve esenlikler dileriz. 

EHM Bitirme Çalışması Komisyonu