Ana içeriğe atla

Dış Paydaş Kurulu

17.11.2017 tarihinde Y.T.Ü. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nde “Dış Paydaş Kurulu” toplantısı yapılmıştır. Bu toplantıda bölümüzün toplam öğrenci sayısı, öğretim üyesi sayısı, misyon ve vizyonu dış paydaşlara aktarılmıştır. Bunun yanında toplantının ana gündem konusu Y.T.Ü. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünün 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibariyle uygulamaya konulacak olan yeni eğitim planının görüşülmesi ve değerlendirilmesidir.  Toplantıya

Halime Usta YOĞUN (İstanbul Şehir Üniversitesi-TTO),

Emin DUMAN (Ericsson), Ünal KÜÇÜK (MAKEL),

Okan ŞENGÜN (SONY Türkiye), Tolga MOLA (Inter LTD. ŞTİ.),

Hüseyin HALICI (ENOSAD), Ertan ATAR (Türk Telekom),

Somer GÖKSEL (OZONE),

Prof. Dr. Herman SEDEF (EHM Bölüm Bşk.),

Doç. Dr. Nihan KAHRAMAN (EHM Bölüm Bşk. Yrd.),

Doç. Dr. Umut Engin AYTEN (EHM Bölüm Bşk. Yrd.) katılmıştır. Toplantıda 2018-2019 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlayacak olan yeni eğitim planı görüşülmüş, buna bağlı olarak sektör tarafından beklenen yeni mezun profilleri tanımlanmış ve çeşitli görüş paylaşımlarında bulunulmuş, eğitimde kaliteyi arttırmak için öneriler alınmıştır. Dış Paydaş Kurulu ile yapılan bu toplantıların her eğitim öğretim yarıyılı başlarında tekrarlanması ve ortak çalışmaların arttırılarak sürdürülmesi kararına varılmıştır.

Danışma Kurulu

Üniversitemiz Enstitülerinde ve Lisans programlarında Eğitim Öğretim ve AR-GE faaliyetlerinde dış paydaşların görüşlerinin alınması, müfredat değerlendirme ve öncelikli konuların belirlenmesi amacıyla 29.11.2021 tarihli ve 2021/12-05 sayılı Senato kararıyla hazırlanan YTÜ Danışma Kurulları Yönergesi gereğince Bölümümüz için kurulan Danışma Kurulu üyelerinin isimleri aşağıda verilmiştir.

Prof. Dr. Ece Olcay GÜNEŞ
Mahmut YUMURTACI
Emin DUMAN
Ünal KÜÇÜK