Ana içeriğe atla

YTÜ Kalite Politikası

 

Yıldız Teknik Üniversitesi’nin hedefi ulusal alanda öncü, uluslararası alanda rekabetçi, ülke kalkınmasına katkı sağlayarak dünyadaki problemlerin çözümünde rol oynayan, yenilikçi ve proaktif yeni nesil dijital çağa uygun donanım ve yetkinliklere sahip bir üniversite haline gelmektir. Bu çerçevede, Üniversitemizin kalite politikası;

 

 1. Uluslararası düzeyde Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik odaklı rekabet avantajı sağlayan,
 2. Proaktif yaklaşımlarla değişimi yöneten,
 3. Üniversite, kamu ve sanayi işbirliğini ve disiplinler arası çalışmaları teşvik eden,
 4. Özgür, açık, sorgulayıcı ve sonuç odaklı araştırma kültürüne sahip,
 5. Ulaşılabilir, şeffaf, adil ve hesap verebilir yönetim anlayışını benimseyen,
 6. Çevresel sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı,
 7. Etik değerleri gözeten,
 8. Öğrenci odaklı,
 9. Yaşam boyu öğrenmeyi özendiren,
 10. Sosyal sorumluluğu önemseyen,
 11. Mezunlarla iletişimi güçlü,
 12. Kurumsal mirası sahiplenen,
 13. Sürekli iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerini sürdüren

 

bir yaklaşımla benimsenen hedefe ulaşmaktır.