Ana içeriğe atla

Yerleşim

 

Bölümümüz Ağustos 2011'de Davutpasa Kampüsünde Fakültemiz için inşa edilen yeni binasına taşınmıştır. Davutpaşa yerleşkesinin tepeden görünümü üzerinde bölümümüz kırmızı ile işaretlenmiş binada yer almaktadır.

 

 

 

 

Davutpaşa yerleşkemizde bölümüzün fiziksel olanakları oldukça gelişmiştir. Kampüsümüzde,

 

 

mevcuttur.  Aşağıda binamızın iç ve dış görünümü ile ilgili çeşitli fotoğraflar görülmektedir.

 

 

 

Bölümümüz bünyesinde dokuz büyük ölçekli laboratuvar bulunmaktadır. Bu laboratuvarlardan biri bilgisayar (CAD), biri mikro işlemcili sistem, biri elektronik, biri ileri lojik, biri haberleşme, biri mikrodalga ve biri de devre ve sistemler alanında lisans öğrencilerine hizmet vermektedir. Tüm Telekomünikasyon İşverenleri Derneği (TÜTED) işbirliği ile İSTKA destekli olarak kurulmuş olan TÜTED Danışmanlık, Eğitim ve Test Merkezi haberleşme alanında çalışmakta olan mühendisler ile bu alanda çalışmak isteyen lisans ve lisansüstü öğrencilere yönelik bir eğitim laboratuvarıdır. Siber Güvenlik ve Biyometrik Araştırmalar Danışmanlık ve Test Merkezi ise yine İSTKA desteği ile kurulmuş olup lisansüstü öğrencilere yönelik bir araştırma laboratuvarıdır. Bu laboratuvarlara ek olarak üç adet küçük ölçekli araştırma laboratuvarı bulunmaktadır. Makine Zekası ve Tasarım Otomasyonu Laboratuvarı (MEDALAB) ile Multimedya Sinyal Analiz Laboratuvarı (MUSICAL) bünyesinde lisansüstü ve akademik araştırma çalışmalarının yanı sıra lisans öğrencilerine yönelik staj programları da bulunmaktadır. RF ve Mikrodalga Laboratuvarı ağırlıklı olarak lisansüstü çalışmalarda kullanılmaktadır.

 

Bölümümüzdeki büyük ölçekli laboratuvarlar “Algoritmalar ve Programlama”, “Programlama Dilleri”, “Elektronik 1”, “Elektronik 2”, “Lojik Devreler”, “Devre ve Sistemler”, “Haberleşme 1”, “Haberleşme 2”, “Elektromanyetik Dalga Teorisi” ve “Mikrodalga 1” gibi derslerde öğrenilen teorik bilgileri deneysel olarak gerçeklemek amacıyla kurulmuştur. İhtiyaç olursa bu derslerin dışındaki derslerde de öğretim üyelerinin ders içerisinde laboratuvarları kullanmalarına imkân tanınabilmektedir. Ayrıca bu laboratuvarlar öğrencilerin lisans ve lisansüstü araştırmalarında kullanabileceği, projelerini ve bitirme ödevlerini tamamlayabileceği ve ilgili devreleri test edebileceği donanımları içermektedir. Bölümümüzdeki bütün laboratuvarlar lisans ve yüksek lisans öğrencileri ile öğretim üye ve elemanları tarafından etkin bir biçimde lisans/lisansüstü tez çalışmalarında ve bilimsel araştırma projelerinde kullanılmaktadır.

 

Bölümümüz bünyesindeki laboratuvarların öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayamaması durumunda Rektörlük makamına bağlı Merkez Laboratuvarı’ndan da yararlanılmaktadır.