Ana içeriğe atla

Eğitim Amaçları

Bölümümüzün Program Eğitim Amaçları; Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi ve Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü özgörevleri ışığında iç ve dış paydaşlarından alınan bildirimler ve lisans mezunlarının ulaşması hedeflenen kariyer ve mesleki beklentilerin teknolojik değişimlerle gelişmesi çerçevesinde güncellenmiştir. 

Program eğitim amaçlarımız, mezunlarımızın kamu veya özel firmalardaki kariyer hedeflerini ve mesleki beklentileri içerecek şekilde; mezunlarımızın akademik eğitimlerine devam etmesini hedefleyecek içerikte ve girişimcilik ruhunu benimseyecek kapsamda oluşturulmuştur.  Ayrıca belirlenen eğitim amaçlarının ölçülebilir olması ve Program Çıktıları matrisi ile uyumlu olmasına özen gösterilmiştir. Buna göre bölümümüz için belirlenen eğitim amaçları, mezunlarımızın mezuniyetlerinden 3-5 yıl sonra erişmeleri istenen kariyer hedeflerini ve mesleki beklentileri içeren evrensel ifadelerle tanımlanmıştır.