Skip to main content

Formlar ve Belgeler

Kalite Koordinatörlüğü Formlarına Ulaşmak için Tıklayınız.

LİSANS ÖĞRENCİLERİ SIK KULLANILAN FORMLAR

FR-0067-Erasmus Lisans Ders İntibak Formu (A)

FR-0070-Erasmus Lisans Ders İntibak Formu (B)

FR-0287-Fakülte-Yüksekokul Sınav Sonuçlarına İtiraz Formu

FR-0531-Mazeretli Ders Ekle-Sil Dilekçesi

FR-0606-Çakışan Dersler İçin Mazeret Sınav Talep Formu

FR-0607-Mazeret Sınav Talep Formu

FR-0608-Ders Muafiyet Dilekçesi

FR-0609-Fakülte-Yüksekokul Öğrenci Genel Dilekçe Formu

FR-1107-Ders Saydırma Dilekçesi

FR-1261-Elektrik-Elektronik Fakültesi Akşam Çalışma İzin Formu

FR-1550-Öğrencinin Yatay Geçişine Engel Bir Durumun Olmadığına Dair Belge

FR-1557-EEF Çok Disiplinli Tasarım Projesi Sonuç Raporu

FR-1558-EEF Çok Disiplinli Tasarım Projesi Yönetim Planı Formatı

FR-1635-YTÜ Öğrencilerinin Yaz Okulunda Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Ders Alabilmelerine İlişkin Form

FR-1649-COVID-19 Bilgilendirme ve Taahhüt Formu

 

 

STAJ BAŞLANGIÇ FORMLARI

FR-0284-Yıldız Teknik Üniversitesi SGK Staj Formu

FR-0285-Genel Sağlık Sigortası Beyan ve Taahhüt Formu

FR-0286-Staj Sicil Formu

FR-1266-Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu

 

 

STAJ BİTİŞ FORMLARI

FR-1590-Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Staj Defteri Çalışma Haftaları

FR-1591-Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Staj Defteri Kapak Sayfası (Türkçe)

FR-1592-Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Staj Defteri Çalışma Haftaları (İngilizce)

FR-1593-Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Staj Defteri Giriş Sayfası (İngilizce)

FR-1594-Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Staj Defteri Giriş Sayfası (Türkçe)

FR-1595-Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Staj Defteri Kapak Sayfası (İngilizce)

FR-1596-Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Staj Defteri Sayfası (İngilizce)

FR-1597-Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Staj Defteri Sayfası (Türkçe)

FR-1598-Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Staj Sicil Formu (İngilizce)

 

 

TASARIM PROJESİ BİTİRME ÇALIŞMASI FORMLARI

FR-1484-Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Bitirme Çalışması Değerlendirme Formu

FR-1485-Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Bitirme Çalışması Komisyon Değerlendirme ve Bağıl Not Formu

FR-1486-Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Tasarım Projesi Değerlendirme Formu

FR-1487-Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Tasarım Projesi ve Bitirme Çalışması Kayıt Formu

FR-1488-Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Tasarım Projesi ve Bitirme Çalışması Ara Rapor Teslim Formu

FR-1489-Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Tasarım Projesi ve Bitirme Çalışması Teslim Formu

FR-1490-Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Tasarım Projesi Komisyon Değerlendirme ve Bağıl Not Formu

 

 

LİSANSÜSTÜ SIK KULLANILAN FORMLAR

FR-0068-Erasmus Lisansüstü Ders İntibak Formu (A)

FR-0069-Erasmus Lisansüstü Tez İntibak Formu (A)

FR-0071-Erasmus Lisansüstü Ders İntibak Formu (B)

FR-0072-Erasmus Lisansüstü Tez İntibak Formu (B)

FR-0299-Doktora Tez Teslim Formu

FR-0300-Doktora Tez Jüri Öneri Formu

FR-0301-Y. Lisans ve Doktora Jüri Üyelerine Tez Teslim Taahhüt Formu (MSc. and Ph.D. Thesis Submission Form to Jury Members)

FR-0302-Doktora Jüri Üyelerine Tez Teslim Formu

FR-0303-Doktora Tez Değerlendirme Formu

FR-0304-Yüksek Lisans-Doktora Tezinden Üretilen Yayınları Değerlendirme Formu

FR-0306-Doktora Tez İzleme Komitesi Öneri Formu

FR-0307-Tez İzleme Komitesi Ara Rapor Formu

FR-0320-Yüksek Lisans Eş Danışman Öneri Formu

FR-0321-Doktora Eş Danışman Öneri Formu

FR-0338-Yükseklisans Tez Teslim Formu

FR-0339-Yüksek Lisans Tez Jüri Öneri Formu

FR-0347-Yüksek Lisans Tez Danışmanı Öneri Formu

FR-0348-Doktora Tez Öneri Formu

FR-0349-Doktora Tez Danışmanı Öneri Formu

FR-0355-Yüksek Lisans Danışman - Tez Konusu Değişiklik Öneri Formu

FR-0377-Doktora Tez Sınav Sonuç Tutanağı

FR-0389-Genel Dilekçe Formu

FR-1088-FBE Tez Savunulabilirlik ve Orjinallik Beyan Formu-Thesis Defensibility and Plagiarism Report

FR-1459-Doktora Tez Konusu Değişiklik Öneri Formu

FR-1460-Doktora Tez İzleme Komitesi Değişiklik Öneri Formu