Sıkça Sorulan Sorular
Bölüme ulaşabileceğim mail yada telefon numaraları nelerdir?

0212 383 58 81 nolu telefondan ya da ehmblm@yildiz.edu.tr adresinden Bölüm Başkanlığmıza ulaşabilirsiniz.

 

Stajla ilgili soru ve işlemlerim için hangi adrese mail atabilirim?

ehmblmstaj@yildiz.edu.tr adresine mail atabilirsiniz.

 

Tasarım Projesi ve Bitirme Çalışması Komisyonu için hangi adrese mail atabilirim?

ehmprojekomisyonu@yildiz.edu.tr adresine mail atabilirsiniz

 

Öğrenci Belgesi ve transkript almak için ne yapmalıyım?
Disiplin durumunu gösterir belgeye ihtiyacım var ne yapmalıyım?

Öğrenci belgesinde aldığınızda disiplin durumunuzu gösterir ibare bulunmaktadır.

 

Önce hangi stajımı yapmam gerekiyor?

Öncelikle 30 günlük genel stajınızı yapmanız gerekli. Genel stajınız kabul edilmeden mesleki stajınızı yapamazsınız.

 

En erken ne zaman staj yapabilirim?

2. sınıfın bitiminde staj yapabilirsiniz.

 

Staja başlamak için ne hangi belgeleri hazırlamam gerekli?

FR-0284-Yıldız Teknik Üniversitesi SGK Staj Formu

 

FR-0285-Genel Sağlık Sigortası Beyan ve Taahhüt Formu

 

FR-0286-Staj Sicil Formu

 

FR-1266-Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu (Kamu kurumlarında staj yapılması durumunda vermenize gerek yok)

 

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

 

Takvim

 

Evraklarımı verip hemen staja başlayabilir miyim?

Evrak teslim tarihinden itibaren en erken 10 gün içerisinde staja başlayabilirsiniz.

 

30 günlük stajımı 2 defa da yapabilir miyim?

Evet yapabilirsiniz.

 

Staja başladıktan sonra erken bitirme/uzatma işlemi yapabilir miyim?

Evet yapabilirsiniz. Dekanlık Staj Ofisine dilekçe vererek erken bitirme/uzatma yapabilirsiniz

 

Genel ve mesleki staj dışında staj yapabilir miyim?

Zorunlu olmayan staj yapabilirsiniz.

 

Zorunlu olmayan stajı yapmak için ne yapmam gerekli?

Staja başlama evraklarınızı ve dilekçenizi ekleyerek staj komisyonuna başvuru yapmanız gerekli.

 

Zorunlu olmayan staja başvuru şartları nelerdir?

 4. Yarıyılın sona ermesinden itibaren yapılabilir. Zorunlu olmayan staj, Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile yapılır. Zorunlu olmayan stajların yapılmasında diğer stajların yapılmış olma şartı aranmaz.

 

Dönem içerisinde staj yapabilir miyim?

Haftada en az iki serbest tam iş günü bulunan öğrenciler öğretim ile birlikte staj yapabilir. Mezuniyet durumunda olan öğrenciler belgelerine kredisinin tamamlandığını gösterir belge / ekran görüntüsü eklemelidir.

 

Staj bitiminden itibaren ne kadarlık sürede staj defterimi teslim etmem gerekli?

Stajın tamamlanmasından itibaren bir ay içerisinde teslim edilmeyen “Staj Defteri” değerlendirmeye alınmaz.

 

Sadece stajım kaldı, katkı payı ödemem gerekli mi?

Sadece stajı kalan öğrencilerin katkı payı ödemelerine gerek bulunmamakta. Ancak öğrencilik haklarından yararlanmaya devam etmek isterseniz katkı payı ödemesi yapmanız gerekli.

 

Bütünleme sınavlarına katılmamak şartıyla büt. sınav haftasında staj yapabiliyor muyuz ?

Bütünleme sınavına girmeyeceğinize dair dilekçe verirseniz bütünleme haftasında staj yapabilirsiniz.

 

Mesleki staja başvurmam için genel stajımın onaylanmasını beklemeliyim?

Evet beklemelisiniz.

 

Staj defterimi 2 gün önce gönderdim sistemde görünmüyor. Bununla ilgili bir sorun mu var?

Staj defteriniz teslim alındıktan sonra komisyon tarafından incelenme yapılmakta. İnceleme sürecinin ardından, defter bölüm sekreterliğine iletilmekte ve OBS işlenmekte. Bundan dolayı süreç zaman alabilir.

 

Staj yerim Cumartesi yarım gün çalışıyor, staj gününe saydırabilir miyim?

Yarım günler staj olarak sayılmamakta.

 

Word taslağını açarken staj defteri şablonu bozuldu sorun olur mu?

Defterin komisyona teslimi sırasında düzgün olması gerekli.

 

Defterimi imzalayacak mühendis izne ayrıldı, sekreter imzalasa olur mu?

Yapmış olduğunuz staj çalışması mühendislik birikimi gerektirdiğinden defterinizi mühendisin imzalaması gerekli.

 

Defteri imzalayacak mühendisin kaşesi yok ne yapmalıyım?

Kaşenin bulunmaması durumunda firma adı, mühendis unvanı ev adı elle yazılmalı.

 

Genel ve Mesleki stajı hangi meslek dallarında yapabilirim?

Genel Staj birim sorumlusu mühendis olan kurum veya işletmelerde yapılır. Mesleki Staj ise birim sorumlusu Elektrik, Elektronik ve Haberleşme, Bilgisayar, Kontrol ve Otomasyon, Biyomedikal, Elektronik, Elektrik-Elektronik veya Telekomünikasyon Mühendisi olan kurum veya işletmelerde yapılır.

 

Hangi durumlarda mazeret sınavına girebilirim?

a-) En az 3 günlük bir raporla belgelenmesi koşulu hastalık halinde

 

b-) Öğrencinin anne, baba, eş, kardeş v.b. yakınlarından birinin sınava girmesini engelleyecek bir tarihte vefatı durumunda

 

c-) Yukarıda sayılan yakınlarından birinin önemli bir hastalık veya kaza nedeni ile sınav arifesinde veya sınav günü acilen hastaneye kaldırılması durumunda

 

d-) Sınava gelmek üzere yola çıkmış bir öğrenci, sınava yetişmesini engelleyecek bir trafik kazasına uğramışsa

 

e-) Öğrencinin doğrudan kazaya müdahil olmamasına rağmen, vuku bulunan bir kaza nedeni ile sınava yetişememesi halinde

 

f-) Öğrenci sınav öncesinde İstanbul dışında ise ve bulunduğu yerde veya İstanbul’da ulaşım güzergâhında ulaşımı olanaksız kılan bir doğal afet söz konusu ise

 

g-) Öğrencinin ikamet ettiği binada sınav arifesi veya sınav günü sınava girmesini engelleyecek yangın, deprem, sel, çökme, yıkım ve benzeri durumların vuku bulması

 

h-) Öğrenci herhangi bir nedenle karakola götürülmüş ve bundan dolayı sınava girememişse,

 

ı-) Öğrenci gözaltına alınmışsa yada tutuklanmışsa

 

i-) Öğrenci ulusal veya uluslararası yarışma, sportif faaliyet ve benzeri bir nedenle üniversite veya diğer resmi kurumlarca yapılan görevlendirme nedeni

 

Mazeret sınavına başvuruyu nasıl yapabilirim?

Mazeretin sona erdikten sonra 3 (üç) gün içinde ilgili Bölüm Başkanlığı’na sunulması gerekmektedir. Bu süreleri aşan durumlarda mazeret sınav hakkı verilmez

 

Hangi hallerde mazeret sınavına girmek için belge sunmama gerek bulunmamakta?

Sınav günü İstanbul’da ulaşımı engelleyen aşırı yağış, kar, sel ve benzeri durumların basın-yayın aracılığı ile kamuoyuna duyurulması halinde, o sırada sınavı olan öğrencilerden ayrıca mazeret belgesi istenmez.

 

Çift anadal öğrencisiyim, sınav programımda çakışma olması durumunda ne yapmalıyım?

Öğrenci, öncelikle anadal programındaki dersin/derslerin sınavına girer. Çift anadal programındaki dersin/derslerin sınavına ise “Mazeret Sınavı Dilekçesi” ile mazeret sınav başvurusu yaparak girebilir.

 

Mazeretli olduğum günlerde yapılan sınavlardan bazılarına katılabilir miyim?

Hayır katılmazsınız.

 

Mazeret sınavları ne zaman yapılır?

Yarıyıl içi sınavı için derslerin son haftası içinde yapılır. Mazeret sınavlarında öğrenci, dersin tüm içeriğinden sorumludur.