Çalışma Grupları

Akıllı Sistemler ve Elektronik Tasarım Otomasyonu Çalışma Grubu:

Prof. Dr. Tülay Yıldırım

Doç. Dr. Burcu Erkmen

Dr. Öğretim Üyesi Lale Özyılmaz

Dr. Öğretim Üyesi Bülent Bolat

Dr. Öğretim Üyesi Nihan Kahraman

Dr. Öğretim Üyesi Revna Acar Vural

Dr. Öğretim Üyesi Nergis Tural Polat

 

Siber Güvenlik ve Biyometrik Sistemler Çalışma Grubu:

Prof. Dr. Tülay Yıldırım

Doç. Dr. Burcu Erkmen

Dr. Öğretim Üyesi Bülent Bolat

Dr. Öğretim Üyesi Nihan Kahraman

Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Şengül (Atılım Ünv.)

Zümrüt Müftüoğlu (TSE)

 

Reconfigurable System Design  Çalışma Grubu:

Doç. Dr. Burcu Erkmen
Arş. Gör. Özden Niyaz

 

Makine Öğrenmesi ve Biyometrik Sistem Tasarımı Çalışma Grubu:
 

Dr. Öğretim Üyesi Nihan Kahraman

Arş. Gör. Murat Taşkıran 

Arş. Gör. Hatice Vildan Düdükçü

Mehmet Kıllıoğlu (Tampere Üniversitesi)