Tasarım Projesi / Bitirme Çalışması

Bu sayfada YTÜ EHM Bitirme Çalışması / Tasarım Projesi'ne ait yardımcı belgeler yer almaktadır. Belgelere aşağıdaki bağlantılardan erişilebilir.

 

EHM4200 Tasarım Projesi ve EHM9000 Bitirme Çalışması Uygulama Esasları

 

FR1487-Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Tasarım Projesi ve Bitirme Çalışması Kayıt Formu 

 

YTÜ EHM Bölümü Tasarım Projesi Yönetim Planı Formu

 

YTÜ EHM Bölümü Bitirme Çalışması Ara Rapor Şablonu

 

FR1488-Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Tasarım Projesi ve Bitirme Çalışması Ara Rapor Teslim Formu

 

YTÜ EHM Bölümü Tasarım Projesi Sonuç Raporu

 

YTÜ EHM Bölümü Bitirme Çalışması Şablonu

 

FR1489-Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Tasarım Projesi ve Bitirme Çalışması Teslim Formu

 

2022-Bahar Dönemi Tasarım Projesi / Bitirme Çalışması Uygulama Takvimi

 

FR-1521-Elektronik ve Haberleşme Müh. Bölümü Program Çıktıları Değerlendirme Anketi

 

DEĞERLENDİRME İÇİN KULLANILACAK FORMLAR

 

FR-1484-Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Bitirme Çalışması Değerlendirme Formu

 

FR-1485-Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Bitirme Çalışması Komisyon Değerlendirme ve Bağıl Not Formu

 

FR-1486-Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Tasarım Projesi Değerlendirme Formu

 

FR-1490-Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Tasarım Projesi Komisyon Değerlendirme ve Bağıl Not formu