Lisans

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

 

1 yıl İngilizce Hazırlık ve 4 yıl örgün öğretim olmak üzere toplam 5 yıllık süreden oluşur. 4 yıllık öğretim süresi ders geçme sistemine dayalı 8 yarıyıla bölünmüştür. 4. yarıyılını tamamlamak koşuluyla tüm öğrencilerin yaz dönemlerinde 30 günlük genel, 30 günlük de mesleki staj yapmaları zorunludur. Program çerçevesinde mezuniyete hak kazanan tüm öğrenciler  "Elektronik ve Haberleşme Mühendisi" unvanı almaya ve kanunların verdiği yetkileri kullanmaya hak kazanmaktadır.

 

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde kayıt kabul işlemleri Öğrenci İşleri Daire Bakanlığı (ÖİDB) tarafından yürütülmekte olup, yönetmelik ve yönergelere ilişkin bilgiler http://www.ogi.yildiz.edu.tr/ adresinin “Yeni Kazananların Kayıt İşlemleri” kısmından edinilebilir. Aşağıdaki tablo'da son 5 yıla ait yerleşen lisans öğrencilerinin ÖSYS derecelerine ilişkin detaylı bilgiler görülebilir.

 

 

Bölümümüzü kazanan öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Buna göre; bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı sonunda İngilizce yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. İngilizce Hazırlık Sınıfı, öğretim süresine dahil değildir. 

 

Bölümümüze, başka kurumların ve/veya programların eşdeğer öğretim programlarının başarılı öğrencileri geçiş yapabilmektedir. Başvurular, öğrencinin öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan alacağı not belgesi (transkript), ders planı ve ders içeriklerini gösterir evrakların yanı sıra istenen diğer belgelerle birlikte Elektrik-Elektronik Fakültesi’ne yapılır.  

 

Bölümümüz Öğrencilerine ders ve kariyer planlaması konularında yönlendiren ve öğrencinin gelişiminin izlenmesini sağlayan danışmanlık hizmetleri verilmektedir. 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibariyle, öğrencinin başarı durumunu izlemek, rehberlik etmek, problemlerin çözümünde ilgili birimlere yardımcı olmak, mevzuatta meydana gelen değişiklikler ile öğrenciyi ilgilendiren konularda açıklama yapmak, bilgilendirmelerde bulunmak için her yarıyılda danışmanlar (öğretim üyeleri) ve öğrenciler arasında en az bir kez toplu ve/veya bireysel görüşme yapılmaktadır.

 

Öğrenciler her yarıyıl ders seçimlerini USIS öğrenci otomasyon sistemi üzerinden yapar. Danışmanlar; seçilen dersten çekilme, dersin muafiyet/ intibak durumlarını ve kayıtlarının yapılmasını ilgili yönetmelik ve uygulama esasları doğrultusunda izler ve rehberlik yaparlar. Ayrıca, danışman öğretim üyeleri, öğrencileri sosyal ve kültürel konulara da teşvik etmekte ve onların faaliyetlerini desteklemektedirler. Bölümüzde öğrenci kulüp faaliyetleri desteklenmekte ve birçok kulübe danışmanlık yapılmaktadır. Bunlara örnek olarak aşağıdaki kulüpler verilebilir. Alternatif Enerjili Sistemler Kulübü (AE2 Project), UASK Uzay ve Aviyonik Sistemler Kulübü, Makine Öğrenmesi Kulübü (MINT), Oyun Kulübü vb.