Lisansüstü

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANÜSTÜ PROGRAMLARI

 

Doktora Programı

 

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı olarak Doktora Programını yürütmektedir. Bu Anabilim Dalında öğrenim gören öğrencilerin; minimum 24 yerel kredilik 7 ders, bir seminer ve bir etik dersi ile ve bir tez almaları, tüm derslerden en az BB derecesi ile başarılı olmaları, 180 -240 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 3.00/4.00 olması gerekmektedir. Programda Elektronik ve Haberleşme olmak üzere iki alt program bulunmaktadır. Bu programı tamamlayan öğrencilere Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği’nde Doktora Derecesi verilir.

 

Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı olarak Yüksek Lisans Programını yürütmektedir. Bu Anabilim Dalındaki programlarda öğrenim gören öğrencilerin; minimum 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer ve bir etik dersi ile bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.  Bu programda Elektronik ve Haberleşme olmak üzere iki alt program bulunmaktadır. Bu programı tamamlayan öğrencilere Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği’nde Yüksek Lisans Derecesi verilir.

 

Tezsiz Yüksek Lisans Programı (1. ve 2. öğretim)

 

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı olarak Tezsiz Yüksek Lisans Programını yürütmektedir. Bu programda öğrenim gören öğrencilerin; minimum 30 yerel kredilik 10 ders ve bir dönem projesi almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

 

Lisansüstü Programlarının detayları www.fbe.yildiz.edu.tr adresinden incelenebilir.