Eğitim Planları

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü 1982 yılından bu yana eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Süreç içinde mühendislik formasyonundaki yaklaşımın değişmesi, teknolojideki gelişmeler ve buna bağlı olarak dış paydaşların gereksinimleri doğrultusunda çeşitli eğitim planı değişiklikleri gerçekleştirmiştir.

 

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle iç ve dış paydaşların beklentilerini karşılama durumları, bölümün program eğitim amaçlarımına katkısı göz önüne alınarak Bölüm Kurul kararı, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ve Üniversit Senato kararı ile BOLOGNA 2018 eğitim planına geçilmiştir. Eğitim planı ile ilgili detaylı bilgiler BOLOGNA sayfamızda yer almaktadır.

 

BOLOGNA 2018 EĞİTİM PLANI