Çok Disiplinli Tasarım Projesi

ÇOK DİSİPLİNLİ TASARIM PROJESİ İLE İLGİLİ BELGELER 

 

Bu sayfada YTÜ EHM Çok Disiplinli Tasarım Projesi Konusu, Uygulama Esasları, Sonuç Raporu ve Yönetim Planı Formatı gibi yardımcı belgelere aşağıdaki bağlantılardan erişilebilir.

 

Çok Disiplinli Tasarım Projesi ile ilgili formlar:

 

Çok Disiplinli Tasarım Projesi Konusu
Çok Disiplinli Tasarım Projesi Uygulama Esasları
Çok Disiplinli Tasarım Projesi Sonuç Raporu Formatı
Çok Disiplinli Tasarım Projesi Yönetim Planı Formatı
FR-1674- Elektrik Elektronik Fakültesi KVKK İzin Formu
Çok Disiplinli Tasarım Projesi Süreçleri