Jean Monnet Burs Programının 2023-2024 akademik yılı duyurusuTüm Duyurular
23
EYL

Sevgili öğrencilerimiz,

 

AB tarafindan finanse edilen Jean Monnet Burs Programının 2023-2024 akademik yılı duyurusu 12 Eylül 2022 tarihinde yayımlanmıştır. Programın son başvuru tarihi 15 Kasım 2022'dir.

2023-2024 akademik yılında 160 civannda kişinin yararlanabileceği Jean Monnet Burs Programı kapsamında kamu sektörüne %50, üniversitelere %30, özel sektöre ise %20 oranında kontenjan ayrılmıştır. Bursun kapsamı, başvuru koşullan ve sınav sürecine ilişkin gerekli tüm bilgi ve belgeler Avnıpa Birliği Başkanlığı (www.ab.gov.tr) ve Jean Monnet Burs Programınm (www.jeanmonnet.org.tr) internet sitelerinde yer almaktadır.

Jean Monnet bursiyerleri, AB üyesi ülkelerde AB müktesebatının çeşitli başlıklarında yiiksek lisans ve araştırma programlarına katılmakta, AB'ye ilişkin önemli bir birikim ve vizyonla ülkemize geri dönmekte ve Türkiye'nin AB üyelik sürecine farklı boyutlarda değerli katkılar sağlamaktadır.