Bitirme Çalışması Ara Rapor Teslimi HakkındaTüm Duyurular
13
NİS

Bitirme Çalışması ara raporlarının son teslim tarihi dönemin 7. haftasının son iş günüdür. Ara raporlar 15.04.2022 23:59’a kadar danışmanlara, jüri üyelerine ve Bitirme Çalışması Komisyonunun e-posta adresine e-posta ile iletilmelidir. FR1488-Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Tasarım Projesi ve Bitirme Çalışması Ara Rapor Teslim Formu’nun da ara rapora ek olarak doldurulup imzalanarak Bitirme Çalışması Komisyonunun e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir.