2022 BAHAR DÖNEMİ EHM9000 BİTİRME ÇALIŞMASI DERSİ SÖZLÜ SUNUM PROGRAMI - GÜNCEL DUYURUTüm Duyurular
10
HAZ

Sevgili Öğrenciler,
2022 Bahar Dönemi EHM9000 Bitirme Çalışması dersinin final sunumları bölüm web sayfasında ilan edilen programa göre 16.06.2022 Perşembe günü saat 10:00 – 15:00 arasında gerçekleştirilecektir. Sunum planı ekte verilmiştir.
 
-Final raporlarınızı PDF formatında listede belirtilen tüm jüri üyelerinize e-posta ile mutlaka gönderiniz.
 
-Her bir takım için 20 dakika sözlü sunum, 10 dakika soru-cevap ve değerlendirme süresi planlanmıştır. Sunumlarınızı gerçekleştirirken bu sürelere riayet ediniz. Sunumlar programda belirtilen saatte başlayacak olup herhangi bir aksama yaşanmaması için başlama saatinden 15 dakika önce sunum yapılacak sınıfın önünde hazır bulununuz.
 
-Sunum sırasında jüri üyelerinin takip edebilmesini kolaylaştırmak amacıyla final raporunuzun 3 adet çıktısını (kağıdın her iki yüzüne yazdırılabilir) alarak spiralli plastik ciltli bir şekilde jüri üyelerine takdim ediniz.
 
-Sunum esnasında jüri üyeleriniz tarafından size bildirilen öneri ve düzeltmeleri dikkate alarak raporunuzun son şeklini hazırlayınız. Raporunuzu kâğıdın tek yüzüne yazılı olacak şekilde 1 nüsha bastırınız ve karton kapak cilt yaptırınız. Kitapçığın iç kapağında bulunan imza sayfasında tüm jüri üyelerinizin isimleri yazılmalı ve imzaları eksiksiz olmalıdır.  Ciltli rapor kitapçığınızı EHM Bölüm Sekreterliğine en geç 21 Haziran Salı günü teslim ediniz.
 
-Jüri üyelerince düzeltme verilen sonuç raporlarının nihai hâlleri PDF formatında Bitirme Çalışması Komisyonunun e-posta adresine e-posta ile mutlaka iletilmelidir. (Düzeltme istenmeyen raporlar için tekrar gönderim gerekli değildir.)
 
-Poster sunumu etkinliği 15.06.2022 Çarşamba günü saat 09:00--13:00 aralığında B-Blok zemin katta gerçekleştirilecektir. Posterlerinizi etkinlik günü koridora kurulacak olan metal panolara asarak ziyaretçilere sunmanız gerekmektedir. Belirtilen saat aralığında posterinizin başından ayrılmayınız.
 
Posterler için belirlenmiş bir şablon kısıtı bulunmamakla birlikte posterlerinizi hazırlanırken aşağıda verilen uyarıları dikkate alınız. Örnek bir poster ekte verilmiştir.
 
-Poster A1 boyutlarında (yaklaşık 8 adet A4 boyutuna denk) olmalıdır ve düşey şekilde hazırlanmalıdır
 
-Posterin ilk kısmında YTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü ifadesi, çalışmanın başlığı,   takım üyelerinin isimleri, danışman öğretim üyesinin ismi yer almalıdır.
 
-Çalışmanın amacı, özeti ve yöntemi kısaca açıklanmalıdır.
 
-Çalışmadaki donanımın blok diyagramı, devre şematiği verilmelidir.
 
-Yazılımların algoritmalarının akış diyagramları posterde yer almalıdır.
 
-Posterin son kısmında da sonuçlar bölümü olmalıdır.
 
-Posterde mümkün olduğunca az yazı, çok sayıda şekil/diyagram yer almalıdır.
 
-Poster, çalışmanın tümünü özetleyecek şekilde anlaşılır halde hazırlanmalıdır.
 
Esenlikler,
Bitirme Çalışması Komisyonu

 

/images/files/EHM9000 - SUNUM PROGRAMI(1).pdf

/images/files/Örnek Poster(1).pdf